Bestuur

Het bestuur van de stichting bestaat uit: 

  • Dhr. Bright Sarfo Kantanka (voorzitter)
  • Dhr. F. Ricky (secretaris)
  • Dhr. F. Brown (penningmeester)
  • Dhr. K. Stephen Tawia

 

De bestuurders van de Stichting ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Wel kunnen zij recht hebben op vergoeding van de door hen, in de uitoefening van hun functie.