Home

Stichting Troostvol zet zich vanaf het jaar 2004 actief in voor de zwakkeren in de samenleving en de leefbaarheid in Amsterdam. Stichting Troostvol is opgericht op 11 november 2004, en staat geregistreerd bij de Kamer van Koophandel Amsterdam onder het nummer 34215765.

Stichting Troostvol is opgericht door Bright Kantanka Hulp kansarme kinderen, die in hun ontwikkeling door sociale omstandigheden worden belemmerd of in een achterstandssituatie verkeren, door middel van financiële steun gekoppeld aan inhoudelijke begeleiding, betere op het individuele kind afgestemde ontplooiingsmogelijkheden te bieden. Hij raakte via de kerk en straat in contact met jongeren als ouderen die problemen hadden, begon hen te helpen en ontwikkelde een visie en een plan voor een groter project. Hij doet dit nu vrijwillig en onbetaald, maar wil het graag professionaliseren.

Het doel van de stichting is het behartigen van de sociale en economische belangen van arme mensen, zowel jongeren als ouderen in Nederland en buiten Nederland. Het organiseren van het geven van adviezen aan leden van de doelgroep, Het organiseren van ontspanningsprogramma's zoals concerten en multiculturele dansen en andere ontspanningsactiviteit, Het opzetten van rehabilitatieprogramma, ten behoeve van ex-verslaafden en ex-gevangenen, Het organiseren van taalcursussen, Het begeleiden en adviseren inzake huwelijk en echtscheiding. Het organiseren van voedselprogramma's . Het bevorderen van het welzijn van de in het doel aangegeven groepen van personen, Alle andere middelen welke tot het doel bevorderlijk kunnen zijn.