STICHTING TROOSTVOL

Giften en Donaties

Om de hulp te bieden aan de mensen die onze hulp nodig hebben, onze organisatie is volledig afhankelijk van giften en donaties.

Wij werken met onbetaalde vrijwilligers en freelancers.

Uw steun kan voor een ander mens een volle maag betekenen of een levens veranderendeervaring en materiele ondersteuning hulpmiddelen.

Indien u ons wilt steunen, kunt u dat doen door een bedrag over te maken op rekening NL69INGB 000 1939457

ten name van Stichting Troostvol

RSIN NUMMER : 815093585 ANBI

Namens ons bedanken wij u hartelijk voor uw gulle gift.