STICHTING TROOSTVOL

Ondersteuning

Natuurlijk is Stichting Troostvol niet in staat dit goede werk zelf te bekostigen. Naast de vaak enorme wil van de cliënten om hun toekomst, ondanks hun vaak problematische positie, een positieve wending te geven zijn er gelukkig steeds weer vrijwilligers die zich mede inzetten voor het welzijn van onze medemensen.

Daarnaast ontvangt de Stichting Troostvol regelmatig giften, die samen met de voor het welslagen van het project, ( lees: stillen van “de honger”), broodnodige subsidies zorgen voor de financiële mogelijkheid door te gaan. Daarom is het belangrijk om telkens in contact te blijven met donateurs, subsidieverstrekkers en sponsoren om hen op heldere wijze op de hoogte te houden van onze activiteiten.

Graag willen we ons maatschappelijk laten horen, mede omdat we telkens op zoek blijven naar nieuwe mensen, instanties en organisaties, die ons werk middels financiële ondersteuning ook het wil maken! 

Moge het u wel bekomen,