STICHTING TROOSTVOL

KERSTVIERING 2017

Het idee voor deze activiteit komt voort uit het feit dat veel jongeren uit deze doelgroep meer problemen hebben ten opzichte van hun Nederlandse leeftijdsgenoten kerstviering.

Door het kerst diner project treedt men ongedwongen in contact met jongeren op straat die niet in staat zijn (dagelijks zelfstandig) te voorzien in de zo nodige voeding. Ook vindt er counseling plaats.

Dit project moet voortgezet worden, omdat de jongeren op straat anders veel te lang met een lege maag rondlopen. Ze rekenen op een maaltijd. een grote groep van 65 jongeren is via de straat, scholen en kerken al contact gelegd. te bereiken en te betrekken in ons project.