STICHTING TROOSTVOL

Kansen en Talenten

Het ontwikkelen van kansen en talenten

De Stichting heeft op dit moment contact met een multiculturele groep (Afrikaanse)  jongeren van ongeveer 150 tot 200 personen. Binnen de stichting zijn met het bestuur nog 12 tot 15 vrijwilligers actief.

Het bestuur van de stichting heeft samen met de vrijwilligers en een plan ontwikkeld om in Amsterdam voor ongeveer 200 jongens en meisjes uit Afrika en in de leeftijd van 10 jaar tot 21 jaar een bijeenkomst te organiseren om hen te stimuleren werk te maken van hun toekomst en hun talenten te leren kennen, te ontwikkelen en te gebruiken. Naast genoemde vrijwilligers worden ook jongeren benaderd om onderdelen van het dagprogramma uit te werken en voor hun rekening te nemen. Juist zij zelf moeten nadrukkelijk worden betrokken in het programma.

Het idee voor deze activiteit komt voort uit het feit dat veel jongeren uit deze doelgroep meer problemen hebben ten opzichte van hun Nederlandse leeftijdsgenoten. Hun schoolprestaties zijn vaak matig en beneden gemiddeld, de relatie met hun ouders is ongemakkelijk, zij hebben weinig zelfvertrouwen zij zijn verlegen en bescheiden. De ouders van deze jongeren werken meestal hard en op afwijkende tijden (veel onderhoud en schoonmaakwerk), hebben zelf vaak ook moeite om de Nederlandse taal te leren en de weg in Nederland te vinden en de gemeenschap kent relatief veel onvolledige gezinnen waar de vader ontbreekt. De problemen lijken makkelijker te worden doorgegeven dan de kwaliteiten. Dit wordt ook nog onderstreept door het relatief grote aantal tienermoeders in deze groep jongeren. De situatie waarin jongeren moeten opgroeien is hierdoor verre van optimaal en zeker niet stimulerend, terwijl het aan kwaliteiten bij deze jongeren in de regel helemaal niet ontbreekt. Hun kwaliteiten krijgen juist onvoldoende gelegenheid zich te kunnen ontwikkelen.

De Stichting Troostvol wil in deze activiteit een aantal workshops en presentaties organiseren voor deze groep jongeren. Naast informatie over enkele thema’s zullen ook mensen vanuit deze gemeenschappen worden uitgenodigd om hun ervaringen in te brengen, zowel positief als negatief, om te laten zien dat je er zelf wel degelijk iets aan kunt en moet doen wil je verder komen. Hoe creëer je op basis van je eigen mogelijkheden en talenten een beter toekomstperspectief.